con lạy thầy,cầu mong phật tổ,các vị ơn trên phù hộ thầy và 2 đệ tử hoàn thành tâm nguyện...A DI ĐÀ PHẬT