Game không cần chuột mà chơi vẫn ngầu là game đua xe chứ gì nữa các bác. Ngồi mô hình lái như thật luôn. Ai chưa biết có thể search: "F1 Esport". Còn để chơi được game đấy thì bên này cung cấp hệ...