từ hôm 23/5 ở hà nội cũng gặp tình trạng như vậy, rất may là 26 mạng đã bình thường