Mới tham gia diễn đàn và vô tình thấy được mục này thú vị qua,một năm tổ chức mấy lần vậy các bác?