Mai mốt có xe cần tài thì báo em, em ko ngán tụi CSGT này, bất quá bỏ bằng lại đi khiếu nại thôi :D