Trới ơi! Thảo nào từ hôm qua đến nay vào mạng mà nó cứ quay quay suốt ah! cứ tí tí lại phải reset model mà cũng vẫn lát.