Mình chắc không đủ khả năng tham gia rồi. Hy vọng sau này sẽ được tham gia

- - - Updated - - -Biết sớm có tham gia không?