Hi vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều phần mềm việt nam hơn nữa...