Để biến những hạt gạo trở thành bức tranh làm quà lưu niệm Việt Nam tặng cho người nước ngoài, Cơ sở tranh gạo Hải Thu đã tập trung khai thác những chủ đề về danh lam thắng cảnh của Việt Nam như Chợ...