App của WP quá ít đối với người sử dụng Việt Nam. Tuy nhiên, có rất nhiều ứng dụng nước ngoài rất hay mà những HĐH khác không có. Vớii kinh nghiệm của mình, tốt nhất là không nên sử dụng, vì sẽ rất...