- Trước giờ windowphone vẫn là vô đối thôi! mình vẫn luôn thích window mượt mà và không bao giờ bị treo!