Ok, ai mmuốn đấu wesnoth thì liên hệ với mình nhá, YH: dt_ngh1a.
Mình chơi với bọn nước ngoài chưa thắng dc trận nào :(