mấy năm gần đây mình chỉ dùng toàn WP. Ban đầu non tý thì 520, dùng khá lâu, cực thích. Sau chuyển qua 925 càng ngon nghẻ hơn. Từng dùng iOs lẫn android nhưng không hiểu sao vẫn thích WP nhất. Iu em...