WP mẫu được , giá cũng tốt nhưng bị cái là ít app quá . Xài sp mà cứ như đập đá vậy , nên thôi nếu không mua được iphone thì mình xài android luôn .