Mình đang dùng em 525, ứng dụng quá cùi bắp, ứng dụng nào tải về cũng phải có lỗi mới chịu được. Được cái em nó bền, rơi cả chục lần mà không sao hết :))