bạn dùng qua winfone 7.5 chưa mà nói là mượt và không bao giờ bị treo?