Nếu năm nay mà còn lười thì trước mỗi chuyến đi của bác Dê cố gắng tới, rồi dúi cho bác ấy mấy "củ" đẻ lấy tiền thuốc - nước là được, :lick:

Nếu ngon nữa thì làm vài thùng bia để ở kho là được,.