Mạn phép thay mặt THX Đà Nẵng :)
Chúc các anh, các bạn THX trên khắp mọi miền đất nước một năm mới Vui Tươi, Sức Khỏe, Hạnh Phúc và Thành Công.

Năm Mới - THX Thắng Lợi Mới
:)