Nghe Già Lý nói mà mắc cỡ hết sức :clown:

Năm Tân Mão, hy vọng làm con mèo trèo cây cau nhiệt tình hơn. Để theo chân với anh em góp thêm một tiếng cừoi.

Năm rồi lười quá, không phụ anh em được...