cám ơn bạn nhiều. mới vừa download xong . sau này sẽ dùng đến