Thank for share. Đã test mấy nick thấy khá chuẩn, chỉ khi test với nick ho9 của mình, lúc thì đúng,lúc thì sai.

Demo của mình. http://y.so1.net