Về lĩnh vực này em thấy thằng invisible-scanner.com là tốt nhất. Bác nào có code của nó thì chia sẻ em với.