Thì ông ý cũng chỉ đưa lên để kéo khách vào cái site ông ý thôi :rolleyes: