tôi học trung cấp xong liên thông cao đẳng, có việc từ trước khi ra trường. Căn bản là do các bạn có cố gắng nỗ lực và hoàn thiện bản thân hay không thôi.