Giải thưởng đã phán rồi, thi chi là hình thức thôi :D