Cũng có thằng em đăng ký thi cái Khuyến Khích Sáng Tạo Việt này. Thấy nó hào hứng lắm, mình nghĩ là cũng công bằng ;)
KLQ nhưng vào www.khuyenkhichsangtaoviet.net download mấy App dự thi về xài free...