Trước tiên là bàn phím, dân KD thường xuyên gởi mail/SMS mà bàn phím cảm ứng đôi khi làm mình bị điên !