Blackberry thu hút được người hâm mộ và nếu đã dùng BB thì có xu hướng dùng ổn định bởi vì BB có phong cách riêng, có hệ điều hành ổn định, những người dùng chủ yếu là doanh nhân, nói chung là BB có...