Hãy dùng thử và trải nghiệm, một sản phẩm công nghệ đáng dùng