BB dùng rất tốt, nhất là nhất là các tính năng của điện thoại. Nếu sử dụng mục đích giải trí thì có nhiều lựa chọn khác