1. Phương thức nhập liệu

Bàn phím QWERTY (Tất cả các sản phẩm Blackberry đều có bàn phím QWERTY kể cả các sản phẩm có màn hình cảm ứng)

Phương pháp nhập liệu quen thuộc như trên máy tính.
Các...