Blackberry rất hay bị lỗi truy cập Wifi, mình đang dùng Z3 cũng hay bị lỗi như vậy, mỗi lần không bắt được wifi lại phải khởi động lại thì mơi bắt được,