bạn thử cài lại hệ điều hành xem sao , nếu k được thì khả năng cao lỗi ở main =='' mà đã lỗi main thì chỉ có nước mua máy khác chứ thay thì quá tiền