Hôm trước ăn quả update 2h :)) ngồi chờ sốt cả ruột