Quản trị mạng là CCNA, MCSA là quản trị hệ thống. Tùy vào nghề mình định theo để xem học CCNA hay MCSA thôi. 2 khóa này đều là 2 khóa cơ bản để có thể học các khóa khác. Học thì bạn có thể tham khảo...