Các bác cho em hỏi chút. Em là sinh viên năm cuối, đang muốn học thêm một khóa học về quản trị mạng mà không biết chọn khóa nào? Người thì nói học CCNA, người thì nói học MCSA.
Thank