Từ trước tới giờ toàn dùng F2 ImageResizer

Ưu điểm:

- Miễn phí
- Cho phép chọn việc resize ảnh theo kiểu cố định một chiều nào đó(chiều ngang/chiều dọc)
- Hoạt động nhanh và nhẹ
- Có nhiều...