Có cách nào để đổi cái thanh task bar của win7 cho giống vista hoặc xp ko ?, ghét cái task bar của win 7 quá nên chưa cài :(