Giờ thấy VPSSIM họ thờ ơ với sản phẩm, gửi mail support mà cứ im tịt đi, em chuyển sang dùng CyberPanel, VestaCP và thấy ổn