Quan trọng là ở cái đầu thôi bác à, MMO nếu bắt được đúng thị trường giàu cũng nhanh lắm.