Wine đâu có chơi được AOE?
CS 1.6 với Warcraft 3 thì chơi được rồi.
Những game yêu cầu DirectX thì không chơi được với Wine,tớ đoán thế :D