Không biết cài DirectX cho wine được không ? Em chơi AOE thấy chữ nó đen kịt (không phải là chữ trắng) thì khắc phuc thế nào ?