lương tháng 15 củ là ngon rồi bác ơi. Dễ gì đc bác ơi. Làm cắm đầu cắm cổ như em tháng có 5 củ.