ghê thặc quan trong cái nào ra $ nhiều hơn thì làm thôi or làm cả 2