15tr là ok rồi bác, em cũng làm marketing, seo, design mà lương 7 củ đây hic hic