Đây là thể loại game anh thích, nhưng mà trò này liệu chơi multiplayer có mất thời gian quá không ?