Đang download về,down luôn cả cái của window về đề phòng ngữa trường hợp mấy pác ở trên te tua. Còn linuxx mới sử dụng nên chưa rành. Không biết Linux có game nào kinh điển kiểu như Age of Empires ko...