Help me !

Ai co tai lieu ve linux bang tieng viet khong cho xin voi!

email paulton@mobifone.com.vn

Thank cac pác nhé