Hic hic, vừa cài xong, đồ hoạ xấu gần chết, thua xa Warcraft 2 trên DOS, các bác có games nào khá hơn ko, kiểu như Warcraft hay Starcraft ấy?