Thứ nhất bạn phải đọc tiếng anh kha khá cái đã (vì source không có sẳn tiếng việt đâu) và đây là cái mình xin bạn đọc qua !
http://irrlicht.sourceforge.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=43770
Hiện...